FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
12 757 000 Kč
4
Přijaté transfery
6 069 515 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 275 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 066 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
10 527 715 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
10 136 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 089 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 367 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
50 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 527 715 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
10 136 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 089 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 367 400 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
50 000 Kč