FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
12 757 000 Kč
Přijaté transfery
4 777 800 Kč
Kapitálové příjmy
2 005 000 Kč
Nedaňové příjmy
1 066 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
9 016 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
8 290 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 615 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 225 400 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
50 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
9 016 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
8 290 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 615 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 225 400 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
50 000 Kč