FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
15 117 117 Kč
4
Přijaté transfery
3 086 651 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 005 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
700 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
14 311 291 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
11 653 477 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 211 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
985 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
14 311 291 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
11 653 477 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 211 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
985 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč